Skip to main content

Privatnost Podataka

 

OBAVEŠTENJE O UPRAVLJANJU I ZAŠTITI PODATAKA

Sledeći opis Hungarikum Centara obuhvata principe upravljanja i zaštite podataka.

Cilj upravljanja podacima: Hungarikum Centar prikuplja lične podatke, koji su neophodni za pružanje svoje usluge. Pravni osnov za upravljanje podacima: odobrenje od strane dotične osobe.

Hungarikum Centar može uključiti treće lice za upravljanje podacima pod uslovom, da treće lice ima praktično znanje upravljanja i zaštite podataka koje odgovara zakonskim propisima.

Ovlašćeno pravno lice za upravljanje podacima u vezi newsletter-a je „The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA), koje čuva podatke na web stranici www.mailchimp.com. Rok upravljanja podacima je do povlačenja odobrenja. Hungarikum Centar u okviru newsletter-a traži samo e-mail adresu od svojih korisnika, koja je potrebna za pružanje usluge.

Podaci pravnog lica za upravljanje podacima su:

Ogranak: Hungarikum centar
Naziv firme: Tisacoop d.o.o.
Adresa: 24420 Kanjiža, Put Narodnih Heroja 6.
Telefon: 024/873-099
Matični broj: 08181624
PIB: 102126251
E-mail: marketing@tisacoop.rs 


S poštovanjem,
Vaš Hungarikum centar
www.hungarikumcentar.rs

Kanjiža, 2018.05.25.                                                                     
Tisacoop d.o.o.

 

Saznajte prvi koje su najnovije pogodnosti u Hungarikum centru